Lasteajakirja Täheke peatoimetaja konkurss

SA Kultuurileht kuulutab välja konkursi lasteajakirja Täheke peatoimetajaametikoha täitmiseks kuni viieks aastaks alates 1. detsembrist 2018. Peatoimetaja  ülesanne on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Kandideerimise eelduseks on
*   eesti lastekirjanduse hea tundmine ja ajakirjandusliku töö kogemus.

Konkursist osavõtuks palume saata
*   avaldus
*   elulookirjeldus
*   haridust tõendava dokumendi koopia
*   ajakirja tulevikuplaan (kuni 3600 tähemärki)

hiljemalt  2018. aasta 18. oktoobriks kell 14
märgusõnaga „Täheke“ SA Kultuurileht aadressil Voorimehe 9, 10146 Tallinn
või nõutud dokumendid ühes kasutas digiallkirjastatult e-aadressil info@kl.ee

Täiendav info tel 503 5489