Ajakirja Hea Laps peatoimetaja konkurss

SA Kultuurileht kuulutab välja konkursi ajakirja Hea Laps peatoimetaja ametikoha täitmiseks kuni viieks aastaks alates 2. jaanuarist 2019. Peatoimetaja  ülesanne on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Kandideerimise eelduseks on
*   eesti lastekirjanduse hea tundmine ja ajakirjandusliku töö kogemus.

Konkursist osavõtuks palume saata
*    avaldus
*    elulookirjeldus
*    haridust tõendava dokumendi koopia
*    ajakirja tulevikuplaan (kuni 3600 tähemärki)

hiljemalt  2018. aasta 25. oktoobriks kell 14
märgusõnaga „Hea Laps“ SA Kultuurileht aadressil Voorimehe 9, 10146 Tallinn
või nõutud dokumendid ühes kaustas digiallkirjastatult e-aadressil info@kl.ee

Täiendav info tel 503 5489