Kogud

Igas kogus on peidus aardeid. Mida vanem kollektsioon, seda väärikam ja rikkam on sisu. Lastekirjanduse Keskuse kogude komplekteerimisele pandi alus juba pea kaheksa aastakümmet tagasi, 12. novembril 1933. aastal, kui Tallinna Keskraamatukogu juurde asutati Noorteraamatukogu. Kogutud raamatuvara on pikkade aastate vältel hästi hoitud ja tänagi leidub meie arhiivkogus Tallinna Noorteraamatukogu templiga trükiseid, mida naljatamisi „meie juurteks” nimetame. Seisuga 1. jaanuar 2018 oli keskuse kogudes 64 466 arvestusüksust. Kõik teavikud on sisestatud e-kataloogi RIKS ja RIKSWEBi abil huvilistele leitavad.

Kui majas on palju raamatuid, siis peab nende paigutamisel valitsema kindel kord. Kogudest parema ülevaate saamiseks kaardistasime kogud ja töötasime välja kogude struktuuri. 2017. aastal valmis kogude komplekteerimise ja liigendamise alusdokument „Eesti Lastekirjanduse Keskuse kogude struktuur ja teavikute komplekteerimise juhend”. Meie fondis olevad trükised on jagatud kolme kogusse: arhiivkogu, lugejateeninduse kogu ja teabetalituse kogu. Lisaks on keskusel illustratsioonikogu, kuhu kuuluvad originaalraamatuillustratsioonid.

Arhiivkogu
Lugejateeninduse kogu
Teabetalituse kogu
Illustratsioonikogu
Kogude komplekteerimise põhimõtted