Teabepäevad

Korraldame teabe- ja õpipäevi õpetajatele ja lasteraamatukogude töötajatele, et tutvustada uuemat lastekirjandust ning leida asjatundjate abiga lahendusi laste lugemise ja raamatukogutööga seotud probleemidele. Teabe- ja õpipäevade tekste saab lugeda siit.

  • Lastekirjanduse aastakoosolek toimub igal aastal märtsi alguses, eesmärgiga anda ülevaade ja hinnang eelneva aasta lasteraamatutoodangule Eestis. Kolm ettekannet käsitlevad vastavalt algupärast lastekirjandust, tõlkeraamatuid lastele ja lasteraamatute välisilmet (illustratsioone ja kujundust).
  • Lasteraamatukoguhoidjate õpipäeval, mis toimub igal aastal maikuus, on kõne all aktuaalsed teemad lasteraamatukogunduses.
  • „Sügisest sügisesse” on Tallinna lasteaedade, algõpetuse ja emakeeleõpetajatele mõeldud õpipäevad, kus tutvustame uuemat lastekirjandust ning koolidele ja lasteaedadele suunatud keskuse tegemisi.