The 3rd Tallinn Illustrations Triennial „The Power of Pictures”

Postitatud marialaur poolt, , teemas IBBY uudised

On 3 November at 17.00, the 3rd Tallinn Illustrations Triennial „The Power of Pictures” will be open in the National Library of Estonia.

The international exhibition will display over 300 original illustrations and books. The patron of the Triennial is Mrs Evelin Ilves who will be present at the opening ceremony.

The participants of the Triennial are the acknowledged book artists from the Baltic Sea countries – Estonia, Latvia, Lithuania, Germany, Russia, Poland, Finland, Sweden, Norway, and Denmark. The authors are selected by the Book Artists Union, the Section of the International Board on Books for Young People or the curator of the Triennial of a relevant state. Five authors are invited from each participating country. As an organising country, Estonia is represented by twenty authors. The international jury will choose the winner of grand prix and the receivers of ten equal diplomas whose names will be announced at the opening of the exhibition.

On 3 November at 14.00, in the framework of the Illustrations Triennial in the Estonian Children’s Literature Centre (Pikk St 73), the personal exhibition of the winner of the previous grand prix, the Danish artist Lilian Brøgger, and at 15.30, in the Finnish Institute (Pikk St 1), the personal exhibition of a member of the jury of the named Triennial, the Finnish artist Hannu Taina, will be open.

The size of the exhibition organised by the Estonian Graphic Designers Association, the National Library of Estonia and the Estonian Section of the International Board on Books for Young People has grown since the first Triennial. In 2003, the main exhibition was confined to the Galleries of the National Library. In 2006, personal exhibitions of the winner of the first grand prix and of a member of the jury were added. Every year the catalogue of exhibition entries is issued.

The original illustrations of the participating authors may be seen at the homepage of the Triennial: www.nlib.ee/99724.

The exhibition will be open till 30 November. Welcome to the exhibition!

Additional information:

Viive Noor (Estonian Graphic Designers Association), tel 5557 9930, viivenoor@gmail.com

Katrin Männi (Head of the Exhibition Department, National Library of Estonia), tel 5680 7150, 630 7150, katrin.manni@nlib.ee

Õnne Mets
Head of the Public Relations, National Library of Estonia, tel 630 7260
www.rahvusraamatukogu.ee

3. Tallinna Illustratsioonitriennaal “Pildi jõud”

Postitatud marialaur poolt, , teemas IBBY uudised

3. novembril kell 17 avatakse Eesti Rahvusraamatukogus Tallinna 3. illustratsioonitriennaal „Pildi jõud”.

Rahvusvahelisel näitusel eksponeeritakse üle 300 originaalillustratsiooni ja raamatu. Triennaali patroon on proua Evelin Ilves, kes osaleb ka avatseremoonial.

Triennaalil osalevad Läänemere äärsete riikide Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa, Venemaa, Poola, Soome, Rootsi, Norra ja Taani tunnustatud raamatukunstnikud. Autorid on valinud iga riigi illustraatorite ühendus, Rahvusvaheline Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) või triennaali kuraator. Igast välisriigist on kutsutud osalema 5 illustraatorit. Eesti eksponeerib korraldajariigina 20 autori töid. Rahvusvaheline žürii valib peapreemia laureaadi ja 10 võrdset diplomisaajat, kelle nimed avaldatakse näituse avamisel.

Illustratsioonitriennaali raames avatakse 3. novembril veel Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73) kell 14.00 eelmise triennaali grand prix’ võitnud taani kunstniku Lilian Broeggeri isikunäitus ja Soome Instituudis (Harju 1) kell 15.30 käesoleva triennaali žüriiliikme, soome illustraatori Hannu Taina isikunäitus.

Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu ja Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti Osakonna korraldatud näituste maht on alates esimesest triennaalist kasvanud. 2003. aastal piirduti põhinäitusega Rahvusraamatukogu galeriides, 2006. aastal lisandusid esimese grand prix’ võitnud autori ja ühe žüriiliikme isikunäitused. Igal aastal antakse välja näitusetööde kataloog.

Osalevate autorite originaalillustratsioone saab näha triennaali kodulehel: www.nlib.ee/99724.

Näitus jääb avatuks 30. novembrini.

Olete oodatud!

Täiendav informatsioon:
Viive Noor (Eesti Kujundusgraafikute Liit), tel. 5557 9930, viivenoor@gmail.com
Katrin Männi (RRi näituste osakonna juhataja), tel 5680 7150, 630 7148, katrin.manni@nlib.ee

Õnne Mets
RRi avalike suhete osakonna juhataja, tel. 630 7260
www.rahvusraamatukogu.ee

Paabeli Torni auhind 2008

Postitatud marialaur poolt, , teemas IBBY uudised

Rowling-PotterPRESSITEADE
13.11.2008
IBBY Eesti osakond
Tallinn, Pikk 73
5 102 148 Mare Müürsepp
6 177 234 Anu Kehman

Paabeli Torni auhind Krista ja Kaisa Kaerale

Paabeli Torni auhinna üleandmine toimub IBBY Eesti osakonna sügisõhtul esmaspäeval, 17. novembril kell 17 Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73).

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakonna poolt omistatav lastekirjanduse tõlkepreemia Paabeli Torni auhind otsustati seekord anda Krista Kaerale ja Kaisa Kaerale. Nende vahendatud “Harry Potter ja surma vägised” (Varrak, 2007) on sarja seitsmes ja ühtlasi viimane raamat. Paabeli Torni auhinnaga tunnustatakse tõlkijate Krista ja Kaisa Kaera tööd kogu sarja tõlkimisel.

J. K. Rowlingi raamatud Harry Potterist on sajandivahetuse tähelepanuväärsemaid laste- ja noortesarju, mille tõlkimine eeldab väga meisterlikku ja loovat keelekasutust. Sarja ladus eestindus on tõstnud eesti laste lugemishuvi.

Paabeli Torni auhinda, mis tõstab esile head tõlkelastekirjandust, antakse välja alates 2004. aastast. Auhind koosneb diplomist ja rahalisest preemiast tõlkijale. Diplomi saavad ka tõlgitud raamatu autor ja Eesti kirjastaja. Eelmised auhinnasaajad on tõlkijad Eve Laur (2004, Philip Pullmanni “Inglite torn”), Allar Sooneste (2005, Moni Nilsson-Brännströmi “Tsatsiki ja armastus”, Leelo Märjamaa (2006, Louis Sachari „Augud“) ja Arvo Valton (2007, Vladimir Timini „Vana-Permi poisi Tikö seiklused“).

IBBY Eesti osakond

Paabeli Torni auhind 2007

Postitatud marialaur poolt, , teemas IBBY uudised

Timin-Vana-PermiNeljanda Paabeli Torni auhinna saab Arvo Valton

Tänavuse lastekirjanduse tõlkeauhinna “Paabeli Torn” pälvib kirjanik ja tõlkija Arvo Valton komi kirjaniku Vladimir Timini noorsooromaani „Vana-Permi poisi Tikö seiklused“ eesti keelde tõlkimise eest.

“Möödunud aasta lastekirjanduse tõlgete seast kerkis see raamat väga selgelt esile,” ütles auhinda välja andva Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakonna president Ilona Martson. “See on noortele mõeldud ajalooline romaan, mis viib meid keskaega, mil Venemaa, ise veel formaalselt tatari-mongoli ikke all olles, vallutab Permimaa. Komi poisikese Tikö silme läbi antakse lugejale erakordselt teaberikas ülevaade aastatest 1471-1472. Sellest loost ei puudu lahingud, seiklused ega armastus. Timin on suutnud kirjutada meisterliku ajalooõpiku – nii, nagu Selma Lagerlöf omal ajal kirjutas kodulooõpiku, mille peategelane on Nils Holgersson.“

Vladimir Timini teose on välja andnud kirjastus Kirjastuskeskus. Raamat on tõlgitud venekeelse tõlke järgi „Maltšik iz Permi Võtšegodskoi“ (Sõktõvkar 2001), milles on autori nõusolekul tehtud mitmeid väikesi kärpeid ja muudatusi võrreldes komikeelse originaaliga „Ežva Perõmsa zonka“ (Sõktõvkar 2000). Taastatud on isikunimede ja Permimaa paikade komikeelne kirjutusviis. Eestikeelse teose on illustreerinud Piret Räni.

“Kindlasti on meie auhind ühtlasi tunnustus ka Arvo Valtoni pikaaegsele tegevusele soome-ugri rahvaste kirjanduse ja kultuuri vahendamisel,” lisas Martson.

Paabeli Torni auhinda annab IBBY Eesti osakond välja neljandat aastat järjest. Auhinna eesmärgiks on esile tõsta aasta jooksul eestindatud laste- ja noortekirjanduse paremikku, püüdes seeläbi innustada tõlkijaid ning juhatada lugejad hüvade raamatute juurde. Auhind koosneb audiplomist ja rahalisest preemiast, milleks sel aastal on Kultuurkapital eraldanud 5000 krooni. Raamatu autor Vladimir Timin ja “Kirjastuskeskus” pälvivad samuti audiplomi.

Auhinnasaaja valib igal aastal IBBY Eesti osakonna poolt kokku kutsutud žürii, kuhu kuuluvad eksperdid Eesti Lastekirjanduse Keskusest ja Tallinna Ülikoolist, tõlkijad ja lastekirjanduse uurijad. Eelmistel aastatel on auhinna saanud Eve Laur (2004, Philip Pullmanni “Inglite torni” eest, ühes sellega tunnustati kogu triloogiat “Tema tumedad ained”), Allar Sooneste (2005, Moni Nilsson-Brännströmi “Tsatsiki ja armastus” eest, väärtustades ühtlasi ka kogu raamatusarja) ja Leelo Märjamaa (2006, Louis Sachari „Augud“eest). Valik tehakse otsusele eelneva aasta jooksul ilmunud raamatute hulgast.

Tänavune žürii koosseisus Ilona Martson, Mare Müürsepp, Krista Kumberg, Ülle Väljataga, Kätlin Kaldmaa ja Anu Kehman tegid valiku paarikümne eelnevalt välja sõelutud teose seast. Võiduteosele pakkus tihedat konkurentsi saksa autori Cornelia Funke lasteraamat „Varaste isand“.

Auhind antakse Arvo Valtonile üle Tallinna Ülikoolis toimuval lastekirjanduse õhtul, 15. novembril kell 17.

IBBY Eesti osakond

Paabeli Torni auhind 2006

Postitatud marialaur poolt, , teemas IBBY uudised

Sachar-AugudPRESSITEADE

13. 11. 2006
IBBY Eesti osakond
Tallinn, Liivalaia 30
tel. 5266556 (Ilona Martson)

Paabeli Torni auhind Leelo Märjamaale

Tänavuse lastekirjanduse tõlkeauhinna “Paabeli Torn” võitis tõlkija Leelo Märjamaa ameerika maineka lastekirjaniku Louis Sachari lasteraamatu “Augud” eestindamise eest.

“Tegu on USA viimaste aastate lastekirjanduse ühe tähtteosega, mida peaks olema rikastav ja põnev lugeda ka eesti lapsel,” ütles auhinda välja andva Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakonna president Ilona Martson. “Sachari jutustamislaad on napp, paeluv ja isikupärane ning tõlkija on suutnud seda väga täpselt edasi anda. Raamatule on omane eriline atmosfäär. Ei maksaks arvata, et raamatu tegevus toimub kusagil teisel pool maakera ning jääb Eesti lastele kaugeks. Lõppude lõpuks leiavad loo käivitanud sündmused aset Lätis – seega üsna meie lähedal.”

Sachari teose on välja andnud väikekirjastus Draakon & Kuu, mille missiooniks ongi kvaliteetse ameerika lastekirjanduse tõlkimine. Kirjastuselt on ilmunud veel Shel Silversteini, Roald Dahli ja Lemony Snicketi teoseid. “Kindlasti on meie auhind ka tunnustus kirjastuse tegevusele,” lisas Martson.

Paabeli Torni auhinda annab IBBY Eesti osakond välja kolmandat aastat järjest. Auhinna eesmärgiks on esile tõsta aasta jooksul eestindatud laste- ja noortekirjanduse paremikku, püüdes seeläbi innustada tõlkijaid ning juhatada lugejad hüvade raamatute juurde. Auhind koosneb audiplomist ja rahalisest preemiast, milleks sel aastal on Kultuurkapitali eraldatud 5000 krooni.

Auhinnasaaja valib igal aastal IBBY Eesti osakonna poolt kokku kutsutud žürii, kuhu kuuluvad eksperdid Eesti Lastekirjanduse Teabekeskusest ja Tallinna Ülikoolist, tõlkijad ja lastekirjanduse uurijad. Eelmistel aastatel on auhinna saanud Eve Laur (2004, Philip Pullmanni “Inglite torni” eest, ühes sellega tunnustati kogu triloogiat “Tema tumedad ained”) ja Allar Sooneste (2005, Moni Nilsson-Brännströmi “Tsatsiki ja armastus” eest, väärtustades ühtlasi ka kogu raamatusarja). Valik tehakse otsusele eelneva aasta jooksul ilmunud raamatute hulgast.

Tänavune žürii koosseisus Ilona Martson, Mare Müürsepp, Krista Kumberg, Ülle Väljataga, Kätlin Kaldmaa ja Anu Kehman tegid valiku paarikümne eelnevalt välja sõelutud teose seast. Võiduteosele pakkusid konkurentsi Tuija Lehtise noorteromaan “Tiivad varvaste vahel”, Terry Pratchetti ulmeraamat “Tillud vabamehed”, Tove Appelgreni lastele mõeldud Vesta-Linne sari ja Grigori Osteri luulekogumik “Kahjulikud nõuanded”.

Auhind antakse kätte kolmapäeval, 15. novembril kell 17 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuses (Liivalaia 30, Tallinn).

IBBY Eesti osakond

Paabeli Torni auhind 2005

Postitatud marialaur poolt, , teemas IBBY uudised

Nilsson-tsatsiki_ja_armastusPaabeli Torni auhind läheb Tsatsiki-lugudele

Paabeli Torni auhinna, mis omistatakse parimale aasta jooksul eesti keeles ilmunud laste- ja noorsookirjanduse tõlkele, sai tänavu rootsi kirjaniku Moni Nilsson-Brännströmi raamat „Tsatsiki ja armastus“ (tõlkija Allar Sooneste, kirjastus Karrup). Paabeli Torni audiplomite üleandmine tõlkijale ja kirjastajale toimub homme, 15. novembril kell 16.00 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuses Liivalaia 30. Kirjanikule saadetakse diplom posti teel.

Rootsis väga populaarsest Tsatsiki-raamatute sarjast on käesolevaks hetkeks väikekirjastuse Karrup väljaandel eesti keeles ilmunud neli teost, neist viimane, “Tsatsiki ja armastus”, ilmus sellel aastal. Kõigi raamatute väljaandmist on toetanud Rootsi Instituut.

Tegu on võrratu huumoriga ja lapsele arusaadavas keeles kirjapandud lugudega poisist, kes kasvab boheemliku üksikema käe all. Autor aitab lugejal mõista paljusid olukordi, mis võivad tekkida nii tänapäeva koolielus kui inimestevahelistes suhetes. Lood kreeka rahvustoidu järgi nime saanud Tsatsiki Johanssonist õpetavad sallivust, üksteisest lugupidamist ja usku armastuse võimalikusse ka sellises perekonnas, mis on kõike muud kui traditsiooniline.

“Paabeli tornile” oli tänavu mitmeid auhinnakandidaate, millel kõigil üsna võrdsed võimalused. Lastele mõeldud tõlkekirjanduse üldpilti rikastasid tänavu näiteks ka Jostein Gaarderi “Apelsinitüdruk” (tõlkija Karel Zova), Eva Ibbotsoni “Kaasani täht” (Liisi Ojamaa), Leena Laulajaise “Loitsitud laegas” (Leelo Tungal), Hannu Mäkela “Härra Huu teeb aiatööd” (Piret Saluri), Bill Richardsoni “Hamelin pärast rotte” (Indra Feldman) ja Neil Gaimani “Coraline” (Aivo Lõhmus). Auhinna omistamist Tsatsi-lugudele mõjutas eeskätt soov suunata lugejate tähelepanu heatasemelisele lasteraamatusarjale, mis pakub alternatiivi tänases tõlkekirjanduses domineerivale kunstmuinasjutule ja ulmekirjandusele, samuti väärtustada mitte-ingliskeelse lastekirjanduse tõlkimist. Oluliseks tuleb hinnata ka asjaolu, et tegu on tõesti hea lastekirjandusega, mis täiskasvanute kõrval kindlasti meeldib ka lastele.

“See sari pole mõeldud lugemaõppivale lapsele, vaid pigem neile 9-12-aastastele, kellel Pipi ja Karlssoni lood juba läbitud, kuid mitmesajaleheküljelistele noorteraamatutele veel hammas peale ei hakka, ” ütles IBBY Eesti osakonna president Ilona Martson, “Lugejale pakutakse rohkelt nii samastumis- kui võrdlusvõimalusi; Tsatsikile kaasa elades ja paralleele tõmmates saab ehk nii mõnigi asi iseenda elust selgemaks mõeldud.”

Auhinda annab välja Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakond, selle määrab osakonna juures tegutsev þürii. Mullu said Paabeli Torni audiplomi briti kirjanik Philip Pullman, tõlkija Eve Laur ja kirjastus „Tiritamm“ triloogia “Tema tumedad ained” teise osa “Inglite torn” eest.

Ootame kõiki liikmeid IBBY Eesti osakonna sügisõhtule teisipäeval, 15. nov. kell 16 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuses.
Kavas:
1. Paabeli Torni auhinna üleandmine
2. Kringel ja kohv

Paabeli Torni auhind 2004

Postitatud marialaur poolt, , teemas IBBY uudised

IBBY Eesti osakond asutas auhinna 2004. a. eesmärgiga esile tõsta head tõlkelastekirjandust ning väärtustada tõlkijate ja kirjastuste tööd. Vaatluse all olid 2003. a. 1. juulist kuni 2004. a. 1. juulini ilmunud raamatud. Zhürii (Krista Kumberg, Ilona Martson, Mare Müürsepp, Helle Laanpere, Ülle Väljataga) tunnistas ligi 30 kandidaadi läbisõelumise järel võitjaks tuntud inglise lastekirjaniku Philip Pullmanni raamatu “Inglite torn” (tõlkija Eve Laur, kirjastus Tiritamm). Ära otsustati märkida veel Eva Ibbotsoni “Reis Merejõele” (tõlkija Allan Eichenbaum, kirjastus Varrak), Jerry Spinelli “Tähetüdruk” (Indra Feldman, Tiritamm); J. K. Rowlingi “Harry Potter ja Fööniksi ordu” (Krista ja Kaisa Kaer, Varrak), Moni Nilsson-Brännströmi “Tsatsiki ise” (Allar Sooneste, Karrup), A. C. Vestly “Vanaema puiestee” (Elvi Lumet, Karrup), Svein Woje “Maailma väikseim isa” (Tiina Mänd, Eesti Raamat). Audiplom saadetakse P. Pullmanile posti teel. Tõlkijale ja kirjastuse esindajale antakse diplomid üle Teabekeskuses.

Mare Müürsepp, Paabeli torni auhinna zhürii liige:

Philip Pullman (1946) on olnud õpetaja, jutuvestja ja kirjanik, aga märgib meelsamini oma elukutseks “lugude kirjutaja”. Tema raamatud hakkasid ilmuma 1970ndate lõpus, tähelepanuväärsemaks panuseks loetakse 1996-2001 ilmunud triloogiat “Tema tumedad ained”. Selle esimene osa “Kuldne kompass” (originaalpealkirjaga “Northern Lights”) ilmus eesti keeles 2002. aastal. Teine raamat “Inglite torn” (originaalis “The Subtle Knife”) jõudis Eesti IBBY sektsiooni tõlkeauhinna nominentide hulka. Kuna “Kuldne kompass” on pälvinud eesti lugejailt juba üsna kõrge tunnustuse nn täiskasvanute kirjanduse liigas (2. koht Eesti Ulmeühingu parima tõlkeromaani Stalker 2004 hääletusel), võib tekkida küsimus Pullmani triloogia kuulumisest lastekirjandusse. Kuid Pullmani käsitlemine lastekirjanduse teoreetikute poolt, teatmeteoste märkused tema triloogia laps-adressaadile turustatuse kohta ning paljud tema teostele jagatud auhinnad kinnitavad, et tegu on just laste- (vanemate laste, teismeliste) raamatuga, mis on küllalt kandev ja omapärane, et köita ka täiskasvanud lugejat.

Pullman tõusis zhürii vaatlusalusest kogumist esile kui tänapäeva lastekirjanduse huvitavamaid tendentse esindav teos. Last ja täiskasvanud lugejat võrdsustav ristkirjutus, romantilise lapsekujundi postmodernistlik ülevärvimine, klassikaliste muinas-, noorte- ja seiklusjutu mudelite rakendamine teadusliku ja religioosse maailmapildi kõrvutamisel ja vastandamisel… “Ma püüan jutustada lugu sellest, mis tähendab kasvada suureks ja saada täiskasvanuks,” on autor väitnud intervjuus, mis antud pärast “The Subtle Knife” ilmumist. See oleks üksiti kogu lastekirjanduse üks keskseid ülesandeid.