Schelesti ja Balbati illustratsiooninäituste avamine 6. novembril

6. novembril 2018 kell 17 avatakse lastekirjanduse keskuse illustratsioonigaleriis Iisraeli kunstniku Shmuel Anatoly Schelesti isikunäitus ja trepigaleriis Made Balbati isikunäitus.

Eesti publiku ette toodava tööga jätkab Iisraeli kunstnik Shmuel Anatoly Schelest järjepidevat lähenemist Toora pühade tekstide uurimisele. Kogu projekt koosneb praeguseks kolmest installatsioonist üldnimetusega „Kommentaarid“. Juudi traditsioonis on kombeks kommenteerida Pühakirja tekste, seostada kolme tuhande aasta taguseid sündmusi tänapäevaga. Oma enam kui kümme aastat kestnud tööga üritab Schelest anda tänapäevases kunstikeeles oma visuaalset kommentaari juudi ajaloo põhifaktidele.

Made Balbati näitus sai tõuke kirjastuse TEA Kuldraamatute sarjale tehtud illustrat­sioonidest Eesti muinasjuttudele ning Eesti Lastekirjanduse Keskuse teemanäitu­sest “Jookseb koos huntidega”. Kunstniku sõnul tekkis tal soov proovida kätt ka teiste lapsepõlvest armsaks saanud muinasjuttudega. Balbat: „Need on pildid, kust ehk iga laps ja täiskasvanu leiab midagi tuttavat. Igas muinasjutupildis on mälestusi lapsepõlvest.“ Il­lustratsioonide puhul on tegemist vabaloominguna, mis pole trükis ilmunud.