Lugemisisu

2018. aasta lõpus jõudsid 26 Eesti raamatukokku heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Plaat Detail OÜ koostöös valminud erilised laste lugemiskeskused. „Rampsu raamatukogu“ nime said lugemiskeskused Mika Keräneni Supilinna Salaseltsi sarja raamatute põhjal. Lugemiskeskuste riiulitele komplekteerib raamatuid iga raamatukogu ise, tehes valiku just uuemast lastekirjandusest.

Alates 7. jaanuarist 2019 käivitus neis raamatukogudes laste lugemisprogramm „LUGEMISISU“.

Programmi eesmärgiks on innustada 5–10-aastaseid lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad „Rampsu raamatukogust“ valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta ülesanded. Lugemispassi ülesanded on loomingulised ja innustavad lapsi oma lugemiskogemust jagama. Kooliaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.

Lisaks said lugemisprogrammis osalevad klassid registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus mängiti lugemismänge või õpiti tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile.

„Lugemisisu“ programm kestis 15. maini 2019 ja käivitub taas uuel õppeaastal.

Kui pilootaastal osalesid prorgrammis vaid need 26 maaraamatukogu, kus oli olemas eririiuli, siis õppeaastaks 2019/2020 on lugemisprogrammiga liituma oodatud ka teised huvilised raamatukogud. Lugemisprogrammi saab läbi viia ka ilma eririiulita.

Registreerimine “Lugemisisu” programmi õppeaastaks 2019/2020 on avatud kuni 1. septembrini 2019 SIIN.

„Lugemisisu“ programm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustele. Soomes sai üleriigiline lugemisdiplomi projekt stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga. Lisaks on koolid, raamatukogud ja laste kultuurikeskused sellest aastate jooksul erinevaid variante edasi arendanud. Lugemisdiplomi programmil on olnud viimase kahekümne aasta jooksul oluline roll soomlaste lugema innustamisel ja Soome Instituudil on hea meel, et nüüd õnnestub seda meetodit ka Eesti lastele tutvustada.

Lugemisprogrammi on koostanud Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Soome Instituudiga, lugemismängude teematunni koostamisel on inspiratsiooni saadud Eesti Lugemisühingu koolitustelt.

Head lugemisisu!

Lisainfo:
Anneli Kengsepp
e-post anneli@elk.ee

Facebook: www.facebook.com/groups/lugemisisu