ELK Toimetised

ELK-ga seotud lastekirjanduse uurijate töögrupi tegevuse üheks väljundiks on toimetiste väljaandmine. Toimetiste artiklites käsitletakse eesti lastekirjanduse ajalugu ja teooriat, kaasaegset algupärast ja tõlkelastekirjandust, aimekirjandust ja tõlkeküsimusi.

Toimetiste 1.-6. vihik on avalikult kättesaadavad digitaalarhiivis DIGAR.